Chydeniuksen vieraskynä

Chydeniuksen vieraskynä

Puheenvuorot
17.8.2018

Inhimillinen pääoma ja tuotantoteknologian kehitys ruokkivat toisiaan ja talouskasvua

Inhimillinen osaaminen yritysten tutkimus- ja tuotekehityksessä tuottaa koko maailman mitassa kiinteisiin tuotantovälineisiin uusia, aiempaa tuottavampia ominaisuuksia. Tuotantoteknologian kehitys tapahtuu siten inhimillisen pääoman avulla ja kiihdyttää talouskasvua. Uuden teknologian käyttöönotto lisää puolestaan inhimillisen pääoman kysyntää … ja niin talouskasvun itseään ruokkiva kehä on valmis.

Perinteisessä talouden kasvun tarkastelussa kansakunnan tuotos, tai BKT, tuotetaan käyttämällä kiinteitä tuotantovälineitä eli kiinteä pääomaa työpanoksen avulla.

Tässä perinteisessä mallissa työpanos eli tehdyt työtunnit eivät sisällä työväestön koulutusta. Saman lajin kiinteissä tuotantovälineissä, kuten paperikoneissa, ei huomioida eri sukupolven koneiden sisältämiä eri ominaisuuksia.

Vielä toisen maailmansodan jälkeen työpanos tarkoitti usein fyysistä työpanosta, esimerkiksi ojankaivuuta. Sen sijaan nykyisin hyvin harvalle meistä maksetaan palkkaa fyysisestä työstä.

Esimerkiksi paperikonetta seurataan ja ohjataan tietokoneen avulla, eikä koneen ohjaajan voine katsoa saavan palkkaa istumisesta tai sormien liikuttelusta tietokoneen näppäimistöllä.

Palkka maksetaan tarkasti ottaen siitä, että koneen ohjaaja luovuttaa osaamisensa yrityksen käyttöön tietyksi ajaksi. Siksi oikea tapa kuvata työvoiman koko panoksen kehitystä kansantaloudessa onkin kertoa työtunnit kunkin työvoimasukupolven koulutus- ja osaamistasolla.

Kun yritys hankkii uuden sukupolven paperikoneen, on koneen ohjaajaksi oltava tarjolla työntekijä, jolla on niin hyvä koulutustaso, että hän voi oppia uuden koneen toiminnan. Lisäksi ymmärrys aiemman sukupolven koneiden ohjauksesta nopeuttaa ja helpottaa uuden koneen käyttöönottoa.

Uuden sukupolven koneeseen on investoitu siksi, että se tuottaa vanhemman polven konetta enemmän paperia vastaavalla energian ja raaka-aineiden käytöllä.

Koneen parempi tuottavuus on saatu aikaan joko yrityksen omassa tai jonkun toisen, mahdollisesti muualla maailmassa sijaitsevan yrityksen tutkimus- ja tuotekehityksessä keksimien uusien ominaisuuksien avulla.

Nämä uudet ominaisuudet, jotka tekevät kiinteästä tuotantovälineestä aiempaa sukupolvea tuottavamman, kuvaavat teknologian kehitystä.

Pieni maa ei kuitenkaan voi keksiä ja tuottaa kaikkea itse. Suuri osa uuden teknologian tuotantovälineistä on hankittava ostamalla muista maista.

Suomen pitkän ajan talouskehityksen tarkasteluni tuloksissa ilmeni, että uuden sukupolven tuotantovälineiden käyttöönotto on lisännyt koulutetun työpanoksen kysyntää.

Vastaavasti työvoiman koulutustason nousu on lisännyt uuden sukupolven ja uuden teknologian tuotantovälineiden käyttöönottoa. Seurauksena on ollut toisiaan ruokkiva kehä, joka on kiihdyttänyt talouskasvua.

Tällaiseen vuorovaikutuksen kehään on nyt uudelleen orastaneessa kasvussa syytä pyrkiä, sillä pitkällä aikavälillä se on nostanut Suomen keskimääräisillä tuloilla eli henkeä kohti lasketulla BKT:lla mitattuna 25:n parhaan maan joukkoon.

Uuden sukupolven talouskasvun analyysi ja sitä tukevat tutkimustulokseni kehottavat Suomea investoimaan uutta teknologiaa sisältäviin tuotantovälineisiin ja hankkimaan investointeja (sekä ideoita) kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Samalla Suomen on panostettava uuden teknologian ymmärtämistä ja keksimistä edesauttavaan työvoiman tietojen ja taitojen kehitykseen.

Kirjoittaja Arto Kokkinen, PhD, työskentelee Valtiontalouden tarkastusvirastossa, finanssipolitiikan valvonnan tehtävissä. Tätä ennen hän työskenteli Euroopan komission pääosasto Eurostatissa ja Euroopan keskuspankin tilasto-osastolla. Hän on väitellyt Eurooppa-yliopistossa (European University Institute, Firenze) Suomen pitkän ajan talouskasvusta ja Länsi-Euroopan maiden kiinnikuromisesta. Tutkimustyössään hän on tutkinut empiirisesti muun muassa inhimillisen pääoman merkitystä Suomen talouskasvussa ja testannut uusien kasvuteorioiden sopivuutta Suomen talouskasvuun.

Lisää blogeja
Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
23.5.2019

EU jää sijaiskärsijäksi

Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
21.5.2019

Sisämarkkinoiden tehostaminen on seuraavan komission ykköstehtävä

Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
18.4.2019

Kun sormuksen omistaja nukkuu huonosti

Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
23.11.2018

Sienimetsästä yhteiskunta-analyysiin

Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
15.11.2018

Mitä ämpäri opetti vastuullisuudesta?

Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
17.8.2018

Inhimillinen pääoma ja tuotantoteknologian kehitys ruokkivat toisiaan ja talouskasvua

Chydeniuksen vieraskynä
Chydeniuksen vieraskynä
15.5.2018

Neljäs teollinen vallankumous muuttaa myös oppimisen