Tuuli Kousa

Tuuli Kousa

Tuuli Kousa on OP:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.

Puheenvuorot
5.12.2018

Ilmastonmuutoksen hillintä haastaa meitä kaikkia

Yhteistä tavoitetasoa on nostettava, jotta voimme jättää maapallon elinkelpoisena tuleville polville, kirjoittajaa OP:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi tänä syksynä tuoreimman raporttinsa maapallon lämpenemisestä. Raportin ansiosta keskustelu ilmastonmuutoksen hillinnästä on saanut uutta puhtia. Haaste ilmastonmuutoksen torjumisesta koskee meitä jokaista.

Yhteistä tavoitetasoa on nostettava, jotta voimme jättää maapallon elinkelpoisena tuleville polville. World Economic Forumin tuoreessa raportissa ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit kuten sään ääriolosuhteet nousevat myös merkittävimmiksi uhkiksi yritysten toiminnassa.

Jokaisella toimialalla on oma roolinsa ilmastonmuutoksen torjunnassa, myös finanssialalla. Pikavoitot vastuullisessa sijoittamisessa eivät ole avain kestävään tulevaisuuteen. Kestävä sijoitus- ja rahoitustoiminta tarkoittaa vastuullisen sijoittamisen kriteerien integroimista kaikkiin sijoituspäätöksiin.

Vakuutusala on ollut edelläkävijä, muu finanssiala seuraa perässä. Vakuutusalalla ilmastonmuutokseen liittyvät riskit on tunnistettu jo kauan sitten, niitä on tutkittu ja laskettu auki. Riskeillä kun on suora liiketoimintavaikutus vakuutusalan yritysten toimintaan.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii finanssialalta paljon nykyistä enemmän pääomien ohjaamista kestäviin hankkeisiin, esimerkiksi vihreiden joukkovelkakirjojen, Green Bondien kautta. Rahoituksen ohjaamisen lisäksi finanssialalla vastuullinen sijoittaminen on jo arkipäivää.

Yhä useammalla institutionaalisella sijoittajalla on korkeat vastuullisuuskriteerit sijoituspolitiikassaan ja piensijoittajien keskuudessa vastuullinen sijoittaminen on arkipäivää.

Yritysten toimien lisäksi myös finanssialaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. Euroopan komission keväällä 2018 antaman toimintasuunnitelman päätavoitteina on suunnata pääomavirtoja kestäviin investointeihin, edistää avoimuutta ja pitkän aikajakson taloudellista toimintaa.

Lisäksi komission lainsäädäntötoimien tavoitteena on hallita paremmin ilmastonmuutoksesta, ympäristön pilaantumisesta ja yhteiskunnallisista ongelmista johtuvia taloudellisia riskejä. Tarkoituksena on saada finanssiala tukemaan EU:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kannustaa kestävämpien sijoitusten tekemiseen.

Me OP:ssa olemme sitoutuneet vastuullisuusohjelmamme mukaisesti edistämään kestävää taloutta. Tekojen ohella yritystemme velvollisuutena on tietoisuuden lisääminen vastuullisista toimintatavoista.

Toivottavasti onnistumme herättämään inspiraatiota vastuullisuustyöhön laajemminkin pienien ja suurien tekojen kautta.

Vastuullisuus on tekoja.

Lisää blogeja
Tuuli Kousa
Tuuli Kousa
5.12.2018

Ilmastonmuutoksen hillintä haastaa meitä kaikkia

Tuuli Kousa
Tuuli Kousa
22.5.2018

Keskustelemalla tehdään maailmasta parempi paikka