Yrityksillä on suuri vastuu tekoälyn etiikasta

Lokakuun alussa järjestetty Suomen tekoälyohjelman kick off-tilaisuus tekoälyn eettisestä soveltamisesta kokosi yhteen liki sata aiheesta kiinnostunutta vaikuttajaa.

Megatrendit
23.10.2018

Keskustelu tekoälyn etiikasta käy kuumana. Elinkeinoministeri Mika Lintilä haluaa haastaa yritykset mukaan yhteiseen miettimiseen, jonka tavoitteena on tehdä tekoälystä suomalaisyritysten menestystekijä. Haasteessa ovat olleet ensimmäisenä mukana K-ryhmä, OP Ryhmä ja Stora Enso, jotka ovat ideoineet haasteen yhdessä Lintilän asettaman Suomen tekoälyohjelman kanssa.

Täällä hetkellä haasteessa on mukana 42 suomalaisyritystä ja tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä mukana on jo 300 yritystä. Haasteessa mietitään yhdessä yrityksien kanssa, miten huomioidaan eri alojen innovaatiotoiminta, kuinka varaudutaan työelämän muutoksiin, lisätään koulutusta ja uudistetaan töissä olevien osaamista, sekä kuinka hyödynnämme tekoälyä vastuullisesti.

Lokakuun alussa järjestetyssä tekoälyetiikan yrityshaasteen kick off-tilaisuudessa tehtiin paljon tärkeitä avauksia etiikan soveltamisesta.

– Suomen tekoälyohjelma haastaa yritykset sitoutumaan tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen. Kannustamme yrityksiä laatimaan tekoälyn eettisiä periaatteita, jotka linjaisivat, kuinka tekoälyä sovelletaan ja kehitetään yrityksissä reilulla ja luottamusta rakentavalla tavalla, sanoi ministeri Lintilä aloituspuheenvuorossaan.

Etiikkahaaste on käynnistetty, koska Lintilä ja asiantuntijat uskovat, että tällä tavalla ja tällä joukolla pystytään sekä keskustelemaan, että toimimaan. Yrityksissä ja muissa organisaatioissa kohdataan uuteen teknologiaan liittyvät kysymykset käytännössä. Siellä tehdään osaltaan myös lainsäädännön rajoissa päätöksiä siitä, miten uusissa tilanteissa toimitaan ja miten ongelmat ratkaistaan.

Yrityksillä on valtava vastuu ja rooli tekoälyratkaisujen kehityksessä, käytännön AI-ratkaisut tulevat yrityksiltä eikä tutkimuslaitosten kehitysprojekteista.

Suomi ensimmäisenä

Suomen tekoälyohjelman puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä painotti puheenvuorossaan, kuinka Suomi ensimmäinen maa maailmassa, joka on toteuttanut näin laajan yritysten tekoälyn etiikkahaasteen. Tekoälysääntelyn osalta hänen mielestään voimme säännellä tekoälyn käyttötarkoituksia etukäteen.

– Mitä taas tulee tekoälyn soveltamiseen, sen säätelyn tulisi olla jälkikäteistä. Tällöin tulisi tukeutua erityisesti ennakkotapauksiin ja oikeuskäytäntöön. Kehitys on nopeaa ja soveltamisen keinot ovat kovin moninaisia. Tästä johtuen käytännön sovelluskysymysten etukäteisregulointi johtaa helposti kehityksen tukahduttamiseen, sen sijaan, että suojattaisiin ihmisten oikeuksia ja edistettäisiin tekoälyn eettistä soveltamista, Ala-Pietilä sanoi tilaisuudessa.

Työ-ja elinkeinoministeriön tekoälyohjelman pääsihteeri Jussi Nissilän mielestä tässä vaiheessa on tärkeintä edistää keskustelua ja erilaisten organisaatioiden oma-aloitteisesta halua luoda tekoälyn eettisiä periaatteita ja keskusteluita niistä.

– Keskustelun kuuluu olla laaja-alaista ja ottaa mukaan myös kuluttajat ja kansalaiset. On tärkeää, että etiikasta keskustellaan ja periaatteita kehitetään, jotta tekoälypohjaiset ratkaisut vastaisivat arvopohjaamme. Se mahdollistaa myös puuttumisen ennakkoon lieveilmiöihin ja sen, että tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin voitaisiin tarttua tehokkaasti, Nissilä kiteyttää.

Tekoälyohjelma pyrkii nostamaan tekoälyn suomalaisyritysten menestystekijäksi. Tekoälyn eettinen soveltaminen on vastuullisen yrityksen kilpailuvaltti, sillä se vähentää liiketoiminnan riskejä ja haitallisia seurauksia. Myös ministeri Lintilä näkee tärkeänä yrityksien oma-aloitteellisuuden.

– Yritykseen, joka on ottanut tekoälyn tuomat muutokset vakavasti ja pystyy toimeenpanemaan ratkaisunsa varmasti asiakkaidensa parhaaksi, luotetaan laajalti. Tällainen yritys voi olla edellä niin riskien- kuin mahdollisuuksienhallinnassa, Lintilä sanoo.

Eturintamassa

– On todella hienoa, että valtio on ottanut aktiivisen roolin tekoälyn eteenpäinviejänä Suomessa. Tekoälyn potentiaali on valtava ja se tuo parhaimmillaan meille uusia työkaluja, jopa ihmiskunnan isojen haasteiden ratkomiseen, sanoo Samuli Savo, joka on Stora Enson Chief Digital Officer.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että keskustelussa ollaan vielä lähtökuopissa ja siksi tarvitaan yhteiskunnan eri osapuolten yhteispeliä. Sillä taataan riittävän koulutuksen järjestäminen, sekä lainsäädännön päivittäminen, joka mahdollistaa uuden teknologian hyödyntämisen.

Tekoälyn etiikkakeskustelu on useamman vuoden ollut kiivasta akateemisissa piireissä ja tekoälyammattilaisten keskuudessa. Kuitenkin kuluneen vuoden aikana aihe on alkanut ylittää yleistä uutiskynnystä ja keskustelun pääpaino on siirtynyt laajemmalle yleisölle ja osin jopa poliittiseen keskusteluun. Savo pitää tätä kehitystä tärkeänä ja hyvänä.

– Tekoäly on teknologiana niin voimakas, että sillä voidaan saada aikaan sekä paljon hyvää, että pahaa. Pitämällä eettinen keskustelu aktiivisesti osana jatkuvaa kehitystyötä, mahdollistaa se silloin todennäköisemmin tekoäly maksimaalisen hyödyntämisen yhteiskunnassamme.

Hänen mielestään tekoälyyn liittyy myös paljon turhia uhkakuvia, joita pystytään hälventämään käymällä etiikan kautta yleistajuista keskustelua tekoälyn mahdollisuuksista ja käyttötarkoituksista.

Lue lisää
Mitä kuuluu koulutukselle?

Mitä kuuluu koulutukselle?

SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen etsivät yhteistä näkemystä.

Loppuuko Suomen eläkejärjestelmältä rahat?

Loppuuko Suomen eläkejärjestelmältä rahat?

Saako seuraava sukupolvi enää järkevää eläkettä? Usein keskustelusta unohtuvat Suomen eläkejärjestelmän fiksut ominaisuudet ja järjestelyt, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore toimitusjohtaja Mikko...

Miksi eteläpohjalainen yrittää kovemmin kuin naapurinsa?

Miksi eteläpohjalainen yrittää kovemmin kuin naapurinsa?

Etelä-Pohjanmaalla perustetaan enemmän yrityksiä ja lopetetaan vanhoja harvemmin kuin muissa maakunnissa. Johtuuko se siitä, että eteläpohjalaiset aloittavat yrittäjäkasvatuksen jo peruskoulussa?

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa