Rohkeutta opintielle

Akseli Huhtanen haluaa nostaa oppimisen uuteen arvoon. Oppimistapahtuma Dare to Learnin johtohahmon mielestä siihen tarvitaan rohkeampaa oppimista.

Megatrendit
10.7.2018

Työelämä muuttuu, joten sen ääreen johtavan oppimisenkin on muututtava. Näin uskoo oppimistapahtuma Dare to Learnin perustajajäsen ja nykyinen toimitusjohtaja Akseli Huhtanen.

– Asiantuntijatyötä haastetaan jatkuvasti ja automatisaatio sekä robotisaatio jyräävät työelämässä. Oppimisella on vahva potentiaali olla uudenlainen merkityksen luoja, jos palkkatyö ei enää sitä ole.

Huhtanen huomauttaa, että oppimiseen tarvitaan ennen kaikkea lisää rohkeutta. Dare to Learn -hanke pyrkii Huhtasen mukaan toteuttamaan rohkeutta kaikessa toiminnassaan.

Hankkeessa halutaan korostaa sektoreiden ja eri alojen välisiä ihmisten kohtaamisia, sekä Suomessa että kansainvälisesti.

– Tarkoituksena on haastaa rohkeasti erilaisia tahoja oppimaan toisiltaan. Eri sektoreiden väliset kohtaamiset ovat merkityksellisiä ja poikivat paljon hyvää.

Huhtanen muistuttaa, että työelämän muutostahdin kiihtyessä on tärkeää, että rohkeutta löytyy kaikilta osapuolilta.

– Myös esimiesten ja johtajien täytyy oppia. Joskus siihen vaaditaan oman osaamattomuuden tai tietämättömyyden myöntämistä.

Huhtasen mielestä oppimisen pitäisi olla avainasemassa kaikenlaisissa organisaatioissa.

– Usein oppiminen nähdään mekaanisena asiana ja sen arvostus on perinteisesti ollut heikkoa. Myynti, markkinointi ja monet muut asiat ovat kiilanneet oppimisen edelle. Oppimisen pitäisi olla asia, josta puhutaan ja jota tehdään arjessa, ei vain juhlapuheissa.

Huhtanen huomauttaa, että suomalaisilla on hyvistä Pisa-tuloksista huolimatta paljon opittavaa.

– Oppimisen haasteena juuri nyt on se, miten motivoimme ihmisiä tarpeeksi. Suomessa saavutetaan maailman parhaita oppimistuloksia, mutta samaan aikaan pojat saavat oppimismotivaatiossa heikompia tuloksia. Meidän täytyy löytää keinoja tukea oppimisen motivaatiota nykyistä enemmän.

Oppimisen Slush

Tänä vuonna toista kertaa järjestettävä Dare to Learn on eräänlainen koulutusalan Slush. Sen taustalla on Sivistyskiihdyttämö ry ja opiskelijayhteisöt. Tapahtuman tausta-ajatuksena on elinikäisen oppimisen raikastaminen sekä itse oppimisen korostaminen.

Dare to Learnin kantavana ideana on, että hankkeessa toimitaan niin avoimesti ja yhteisöllisesti kuin mahdollista, ja että kaikki halukkaat tahot voivat osallistua tapahtuman kehittämiseen. Toistaiseksi Huhtanen näkee avoimessa Dare to Learnin toimintatavassa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

– Emme voi jättäytyä pohtimaan asioita vain jonkin pienen yhteisön sisällä. Tapahtumia on perinteisesti järjestetty hyvin hierarkkiseen tyyliin, mutta sellainen ei toimi, jos haluamme mukaan mahdollisimman rohkeita ideoita ja erilaisia tahoja.

Rajojen rikkominen ja rohkeus näkyvät myös siinä, millaiseksi Dare to Learn kehittyy jatkossa. Jos suunnitelmat toteutuvat, Dare to Learnista muodostuu Huhtasen mukaan iso ja kansainvälinen oppimisaktivistien verkosto.

– Järjestämme jo nyt pienempiä oppimistapahtumia Helsingissä ja rakennamme oppimisen uudistajien verkostoa. Toivomme mukaan erilaisia oppimisaktivisteja ja oppimisen innostajia. He voivat olla periaatteessa ihan keitä vain. Mukaan pääsevät niin virkamiehet kuin ala-asteen opettajat, tai ihan muuten vain oppimisesta kiinnostuneet ihmiset.

Huhtanen tietää mistä puhuu, sillä hän on itse koulutukseltaan filosofian aineenopettaja.

– Kiinnostuin itse tästä siksi, koska Dare to Learnissa on mahdollista edistää mielekästä oppimista kaikkien ihmisten elämässä.

Tarkoituksena on haastaa rohkeasti erilaisia tahoja oppimaan toisiltaan, sanoo Huhtanen.

Vapaaehtoisvoimin

Dare to Learnia rakensi aluksi pieni, suurimmaksi osaksi vapaaehtoisista koostunut yhteisö.

– Tapahtuman alkuperäinen ajatus lähti Suomi 100-teemasta ja siitä, millaisia asioita meillä on annettavana maailmalle. Tapahtumaa koordinoineet opiskelijayhteisöt halusivat pohtia oppimisen uudistamista laajemmin, Huhtanen kertoo.

Huhtasen mielestä oppimisen suurtapahtumalle oli tilausta jo siksi, ettei vastaavaa englanninkielistä tapahtumaa ollut järjestetty aiemmin Suomessa. Huhtanen ja muut Dare to Learnin perustajat olivat oikeassa. Ainakin, jos viime syksynä ensi kertaa järjestettyä tapahtumaa on katsominen: ensimmäinen tapahtuma kokosi Helsingin Kaapelitehtaalle noin 3 000 kävijää 20 eri maasta.

– Viime vuoden tapahtuma oli hyvä esimerkki opiskelijayhteisön voimasta ja siitä, millaisiin tuloksiin opiskelijayhteisöt voivat nuorella ja energisellä voimallaan ponnistaa. Halusimme olla rakentamassa maailman parasta vapaaehtoistyön kokemusta. Jokainen mukana ollut joutui venymään paljon, mutta lopputulos oli todella onnistunut.

Itse tapahtumaan ja sen järjestämiseen osallistui yli 80 kumppania.

– Suurin osa heistä osasi käsitellä koulutusaiheita todella rohkeasti. Kumppaneita oli sekä julkishallinnon puolelta, työmarkkinajärjestöistä, työelämästä että korkeakoulusektorilta.

Menestyksekkäästä alusta huolimatta Huhtanen uskoo, että Dare to Learn -tapahtuma on jatkossa vain yksi osa järjestön toimintaa.

– Olisi hienoa, jos voisimme kehittää esimerkiksi digitaalisen alustaratkaisun, jossa verkoston jäsenet voisivat kohdata toisiaan. Suurtapahtuma toivottavasti jatkaa silti kasvuaan. Sille on tilausta ihan jo kansainvälisessä mielessä.

Suuria suunnitelmia

Huhtanen uskoo, että tapahtuma kasvattaa tänä vuonna kävijämääräänsä.

– Tänä vuonna odotamme tapahtumaan huomattavasti enemmän myös kansainvälisiä kävijöitä. Tavoitteena on kasvaa maltillisesti, mutta laadukkaasti. Haluamme olla ennen kaikkea maailman vaikuttavin oppimistapahtuma, joka esittelee selkeästi relevanteimpia oppimisen ratkaisuja.

Huhtanen näkee oppimisen ennen kaikkea kokonaisvaltaisena ilmiönä ihmisen elämässä.

– Se koskettaa meitä kaikkia. Oppiminen ei lopu koskaan.

Huhtasen toiveena on, että myös muu kuin muodollinen ja instituutioissa tapahtuva opiskelu sekä oppiminen nähdään merkityksellisenä.

– Sen sijaan, että pohtisimme sitä, mitä opitaan, olemme yrittäneet kiinnittää huomiota siihen, miten opitaan. On kiinnostavaa nähdä, miten eri instituutiot tarttuvat haasteeseen.

Akseli Huhtanen

Dare to Learnin perustajajäsen ja nykyinen toimitusjohtaja

Syntynyt: 1988

Koulutus: Valtiotieteiden maisteri (käytännöllinen filosofia, aineenopettaja, Helsingin yliopisto)

Asuu: Helsingin Herttoniemessä

Lue lisää
Dettmann: ”Ihmisiä pitäisi rohkaista enemmän itseohjautuvuuteen”

Dettmann: ”Ihmisiä pitäisi rohkaista enemmän itseohjautuvuuteen”

Ennennäkemätöntä menestystä Suomen koripallomaajoukkueen kanssa saavuttanut valmentaja Henrik Dettmann pitää tärkeänä, että jokainen tiimin jäsen osaa käydä keskustelua itsensä kanssa – myös...

Hyvä kutsumustyö vaatii rajoja

Hyvä kutsumustyö vaatii rajoja

Intohimo lisää työn imua mutta saattaa myös uuvuttaa alleen. Kun teknologia hämärtää entisestään työn ja vapaa-ajan rajoja, kaipaako kutsumustyö uudelleen määrittelyä?

Talousmahtien tullinokittelu iskee jo maailmantalouden kasvunäkymiin

Talousmahtien tullinokittelu iskee jo maailmantalouden kasvunäkymiin

Kuinka Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiista vaikuttaa koko maailmaan? Pahimmillaan koko maailmantalous saattaa supistua sadoilla miljardeilla dollareilla jo lyhyellä aikavälillä.

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa