Digitalisaation toinen aalto - lohkoketjut nopeuttavat pankkipalveluja

Hajautetun lohkoketjuteknologian avulla pankit voivat digitalisoida monia prosesseja, jotka vaativat nykyään paljon aikaa, paksun pinon papereita ja useita allekirjoituksia. Suomessa lohkoketjuja sovelletaan ensimmäiseksi asuntokaupassa.

Megatrendit
2.3.2018

Vaikka pankkien toimintaa onkin digitalisoitu, työ on vielä kesken. Pankkien väliset rahansiirrot ovat vielä hitaita. Lisäksi lainasopimusten, tilinavausten, kauppakirjojen ja monien muiden toimenpiteiden hoitamiseen tarvitaan vielä paperisia dokumentteja - joskus hyvin paljon.

Nyt pankit valmistautuvat digitalisaation toiseen aaltoon. Ne hakevat säästöjä ja uusia toimintamalleja lohkoketjuteknologiasta.

Tilisiirrot nopeutuvat

Lohkoketjut mahdollistavat organisaatioiden välisten, arvoa luovien sekä sitä siirtävien transaktioiden digitalisoinnin aiempaa helpommin. Tästä on kysymys esimerkiksi pankkien välisessä rahaliikenteessä. Tilisiirrot maasta toiseen kestävät lohkoketjuissa parhaimmillaan vain muutamia sekunteja. Nykytekniikalla siirto vie useita päiviä.

Monet pankki- ja finanssipalvelut perustuvat pitkälti pankkien takaamaan luottamukseen ja asiakkaiden identiteetin tarkistukseen. Lohkoketjuilla voidaan rakentaa luottamus asiakkaiden välille suoraan, ilman välikäsiä tai kolmansia osapuolia.

Lohkoketjujen avulla voidaan myös luoda prosesseja, joihin hyvin monen organisaation toimijat voivat osallistua.

Samassa prosessissa voi olla mukana useita pankkeja, viranomaisia ja yksityishenkilöitä. Prosessi on avoin kaikille osapuolille, ja jokaisella on samanlainen näkymä, sanoo Tomorrow Labsin toimitusjohtaja Sami Honkonen.

Sähköistä asuntokauppaa vuodesta 2019 alkaen

Tomorrow Labs rakentaa parhaillaan asuntokaupalle digitaalista toimintamallia. Hankkeessa on mukana viisi suomalaista pankkia.

Asuntokaupassa osapuolina ovat tyypillisesti ostaja, myyjä, ostajan pankki, myyjän pankki, verottaja, rekisterinpitäjä ja asunto-osakeyhtiö, jonka osakkeilla kauppaa käydään.

– Kaikki voivat tarkistaa, että prosessi sujuu niin kuin pitää ja heidän intressinsä toteutuvat, Honkonen sanoo.

Sähköisen asuntokaupan prototyyppi valmistui viime vuonna. Parhaillaan Tomorrow Labs rakentaa sen perusteella beta-versiota.

Palvelun on määrä olla valmiina vuonna 2019, kun suomalaisia asunto-osakkeita ryhdytään siirtämään sähköiseen rekisteriin. Silloin asuntokauppaa voidaan käydä verkossa, johon kaikki kaupan osapuolet voivat liittyä. Olemassa olevat järjestelmät sopeutetaan uuteen malliin.

Pankkien pitää innovoida yhdessä

Lohkoketjuteknologia ei kelpaa pankeille sellaisenaan. Pankkien on varmistettava yksityisyyden suoja ja turvattava asiakkaan identiteetti. Pankit tarvitsevat siis lohkoketjuteknologiasta suljetun version, jossa nämä vaatimukset täyttyvät aukottomasti.

Lohkoketjut vaikuttavat väistämättä kaikkien pankkien toimintaan, eli jokaisen pankin ei kannata kehittää suljettuja lohkoketjuja omin voimin. Pankit ovatkin ryhtyneet kehittämään lohkoketjuteknologiaa yhdessä.

Suomalainen asuntokaupan malli perustetaan Corda-alustalle.

– Koska Corda on lähtökohtaisesti räätälöity pankkimaailman tarpeisiin, kaikki data on salattua ja prosessiin on pääsy vain asianosaisilla. Valmiin alusta käyttö nopeuttaa huomattavasti ohjelmointityötä, Honkonen sanoo.

Pörssikauppa lohkoketjuihin Australiassa

Lohkoketjuteknologiaan perustuvista uusista palveluista uutisoidaan lähes päivittäin.

Tuotannossa on vasta kourallinen palveluja, mutta pinnan alla kuplii. Monet asiantuntijat arvioivatkin, että vuosi 2018 on tuotannon vuosi, Honkonen sanoo.

Kansainvälisen kaupan rahoitusverkon automatisointia edistetään TradeIX:n ja R3:n johtamassa Marco Polo-projektissa. Hankkeessa on mukana useita kansainvälisiä suurpankkeja ja pohjoismaisia pankkeja.

Nykyisin kansainvälisessä kaupassa tarvittavat dokumentit liikkuvat osapuolten välillä suurelta osin paperimuodossa. Nyt liiketoimintaprosessi mallinnetaan ja siirretään Corda-verkkoon. Kaupan osapuolet eli ostaja, ostajan pankki, myyjä, myyjän pankki ja kuljetusyritykset voivat tehdä tarvittavat sopimukset verkossa digitaalisesti älysopimuksina.

Australiassa aiotaan siirtää osakekauppa lohkoketjuihin perustuvaan järjestelmään. BBC:n mukaan uutta ASX-järjestelmää (Australian Securities Exchange) on testattu jo kahden vuoden ajan. Kaupallisen käytön aloittamisesta on luvassa lisätietoa maaliskuussa.

Lohkoketjuja kehittää vahvasti myös Linux Foundationin vuonna 2015 perustama Hyperledger. Sen kehittämää Hyperledger Fabric -teknologiaa käyttää jo kanadalainen RBC-pankki Kanadan ja USA:n välisissä rahansiirroissa.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että Cordan tai muun vastaavan alustan pohjalta syntyy pankkien välinen hajautettu verkko. Se säästäisi valtavasti kuluja nykytekniikkaan verrattuna.

Lue lohkoketjuteknologian perusteista kertova juttu täältä!

Lue lisää
Tulevaisuuden kirjasto on tekemisen paikka

Tulevaisuuden kirjasto on tekemisen paikka

Kirjastot ovat muuttumassa kulttuurikeskuksiksi, joihin tullaan viihtymään, kokemaan, jakamaan ja oppimaan. Joulukuussa aukeava Oodi on tässä edelläkävijä. Se mullistaa täysin perinteisen...

Vastuullisuus on liiketoiminnan edellytys

Vastuullisuus on liiketoiminnan edellytys

Suomalaisella startup -kentällä on tapahtunut paljon viime vuosina – varsinkin cleantech-puolella. Yhä useampi yritys haluaa edistää toiminnallaan kestävän kehityksen periaatteita.

Puppukielen jäähyväiset - selkeä kieli on vastuullisuutta

Puppukielen jäähyväiset - selkeä kieli on vastuullisuutta

Kielellä on valtava voima. Harvassa organisaatiossa kuitenkaan kiinnitetään huomiota käytettyyn kieleen. Selkeästä ja konkreettisesta puheesta voi rakentaa organisaatiolle jopa kilpailuedun.

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa