Vapaaehtoistyön tekeminen on merkittävä voimavara myös yrityksille

Määrä ei korvaa laatua, kun yritys tekee vapaaehtoistyötä. Yritysten kannattaisi profiloitua hyväntekijöiksi entistä voimakkaammin, sillä niiden tekemä vapaaehtoistyö parantaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohella työntekijöiden sitoutuneisuutta työnantajaan.

Talous ja yhteiskunta
27.1.2018

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminta sitouttaa yrityksen työntekijöitä työnantajaan ja työyhteisöön, sekä auttaa heitä oppimaan uusia toimintatapoja. Vapaaehtoistyö vaikuttaa yrityksen brändiin positiivisesti, vaikka se ei välttämättä tuokaan mukaan uusia asiakkaita.

Yritysetiikkaan perehtynyt tutkija Anna Seppänen korostaa, että yritysten kannattaa suhtautua vapaaehtoistyön tekemiseen vakavasti. Seppänen on perehtynyt aiheeseen muun muassa CoPassion-hankkeessa, joka tutkii ja kehittää myötätunnon voimaa työelämässä.

– Yritysten tekemä vapaaehtoistoiminta on haastavaa. Työllä on erityinen eettinen painoarvo, joten on tärkeää, että vapaaehtoistoiminta on laadukasta. Vapaaehtoistyöhön lähtevän yrityksen kannattaa sitoutua toimintaan, jotta sillä olisi oikeasti vaikutusta.

Kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi kertoo, että yrityksissä hyväntekemiseen ja ylipäätään auttamiseen ja kansalaistoimintaan suhtaudutaan usein kyynisesti.

– Monesti mietitään motiiveja ja oletetaan aina pahinta, sekä yrityksistä ja yksityisistä. Tässä olisi jokaisen hyvä saada itsestään kiinni: miksi näin on? Hyväntekemisen saralla on useimmiten tismalleen kyse siitä, että eri toimijoiden edut lyövät kättä.

Pessi muistuttaa, että yritykset ovat keskeisiä ja dynaamisia toimijoita yhteiskunnassamme. Niillä on kapasiteettiä tehdä hyvää, sekä tarve profiloitua ja tulla luotetuiksi.

– On toki yrityksen oman edun mukaista panostaa hyvään. Luoda parempaa imagoa, mutta myös edistää yhteiskuntaa ja oloja, sekä rauhaa. Mutta tämä ei sulje missään tapauksessa pois sitä, että yritysten hyväntekeväisyydellä ei aidosti muutettaisi maailmaa. Samalla tuetaan valtavan arvokasta pääomaa yrityksen sisällä ja luodaan ihmisille syvempää merkitystä työhönsä.

Anna Seppänen huomauttaa, että pelkkä aikomus tehdä hyvää ei riitä vapaaehtoistyön tekemisen laadun mittariksi ja onnistumisen takeeksi.

– Yritysten on hyvä pohtia, näyttäytyykö vapaaehtoistoiminta myös avunsaajalle siten, että siitä on oikeasti apua.

Mallia maailmalta

Seppäsen mukaan Suomessa vapaaehtoistyötä tekevien yritysten määrästä ei ole toistaiseksi tutkimustietoa.

– Tuntuma on, että tällainen toiminta on lisääntynyt viime vuosien aikana. Aiemmin lähinnä suuret yhdysvaltalaistaustaiset, globaalit yritykset tekivät vapaaehtoistyötä Suomessa. Nyt näyttää siltä, että vapaaehtoistyö kiinnostaa myös yhä suurempaa osaa suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia yrityksiä.

Syy suomalaisyritysten hiljaiselle syttymiselle vapaaehtoistyötä kohtaan saattaa löytyä yhteiskunnan rakenteista. Seppänen kertoo, että jopa 90 prosentilla vaikutusvaltaisista yhdysvaltalaisyrityksistä on jonkinlaista vapaaehtoistoimintaa.

– Yhdysvalloissa tällaiselle yhteistyölle on paljon suurempi yhteiskunnallinen paikka. Siellä yrityksen yksittäinen työntekijä saattaa käyttää jopa 20–30 tuntia vuodessa vapaaehtoistyön tekemiseen.

Seppänen arvioi, että meillä Suomessa vapaaehtoistyötä tehdään kansalaisjärjestöissä paljon, mutta nyt yritysten mahdollistama vapaaehtoistyö voisi tarjota uuden väylän vapaaehtoistoimintaan.

– Yritysvapaaehtoisuus, kuten muukin kansalaistoiminta, voi toimia julkisen sektorin työtä täydentävänä toimintana. Vapaaehtoistyöllä voidaan joka tapauksessa paikata sellaisia tarpeita, joita viranomaistyö ei pääse tekemään.

Tutkija Anne Seppänen

Tutkija Anna Seppäsen mukaan yritysten tekemä vapaaehtoistyö suuntautui ennen enemmän ympäristökysymyksiin. Sosiaaliseen vastuuseen liittyvän vapaaehtoistyön rooli on kasvanut viime aikoina.

Markkinointivinkkejä eläinsuojeluyhdistykselle

Toistaiseksi suomalaisyritysten tekemä vapaaehtoistyö tarkoittaa useimmiten hanketta, johon yrityksen työntekijät voivat käyttää noin yhden työpäivän verran aikaa.

Tokmannin markkinointiosaston tuotepäällikkö Satu Ruokonen osallistui vapaaehtoistyöhön viime vuonna yhdessä tiiminsä kanssa. Vapaaehtoistyön kohde löytyi omien kiinnostustenkohteiden perusteella Helsingin Eläinsuojeluyhdistys HESY ry:stä, jossa Ruokonen tiimeineen vietti yhden työpäivän.

– Meille tarjottiin mahdollisuutta hoitaa eläimiä, mutta koska tiimillämme on vankka osaaminen markkinoinnista, halusimme käyttää sitä hyödyksi. Tarjosimme yhdistyksen väelle apua videoinnissa, julisteiden tekemisessä ja muussa markkinoinnissa. Lisäksi annoimme heille valokuvausvinkkejä.

Ruokosen mukaan kokemus oli kaikille osapuolille positiivinen.

– Moni sanoi, että vapaaehtoistyöstä sai enemmän irti, mitä sille itse antoi. Tuntui, että vapaaehtoistyö lisäsi yhteisöllisyyttä ja ajatusta siitä, että yritys voi tarjota henkilökunnalleen positiivisia kokemuksia. Se vahvisti luottoa ja positiivista ajattelua työnantajaa kohtaan.

Oppia kaikille osapuolille

Telian kuluttajapalvelusta vastaava Riikka Vänskä ja teknisen asiakaspalvelun kokonaisuudesta vastaava Ilkka Valli innostuivat vapaaehtoistyön tekemisestä viime vuonna, kun Telia lanseerasi vapaaehtoistyöhankkeen työntekijöilleen. Telian YOUNITE-hankkeen ideana on tarjota jokaiselle työntekijälle mahdollisuus ottaa osaa yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja hyväntekeväisyystyöhön palkallisena omalla työajallaan.

Vänskä ja Valli päätyivät vetämään kouluvierailuja, joiden tehtävänä oli kertoa nettikiusaamisesta, sen lieveilmiöistä, hyvästä nettietiketistä ja toisaalta netin vaaroista.

– Oli älyttömän hienoa käydä kouluissa ja nähdä, miten opettajat oikeasti tarvitsevat tukea asian ympärillä. Myös lapset itse ottivat koulutuksen tosissaan. Koin, että varsinkin meidän toimialallamme on tärkeää korostaa nuorille käyttäjille, että nettiyhteyksiä käytetään hyvään, ei kiusaamiseen, Vänskä kertoo.

Valli kertoo, että tilaisuutta tehdä vapaaehtoistyötä yrityksen nimissä olisi ollut vaikeaa jättää käyttämättä. Hän osallistui somekäyttäytymisestä kertovien kouluvierailujen lisäksi myös koodaustyöpajaan, jossa hän opetti devausta koululaisille.

– Vapaaehtoistyöstä saa valtavan paljon itsekin, hyvän mielen lisäksi. Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, joten on tärkeää, että oma tietoisuus ja ymmärrys ympäröivästä maailmasta kehittyy mukana. Vapaaehtoistyön tuomat kouluvierailut ovat auttaneet päivittämään oman käsityksen tämän päivän koulumaailmasta. Koululaiset ovat myös meidän palveluiden käyttäjiä ja tulevia asiakkaita, joten meidän on hyvä ymmärtää heidän tarpeitaan ja käyttäytymistään, hän sanoo.

Riikka Vänskän mukaan vapaaehtoistyöllä on ollut iso merkitys Telian työntekijöiden sitoutumiselle.

– Lisäksi työntekijöiden ylpeys omasta työnantajastaan on lisääntynyt. Vapaaehtoistyön vaikutukset näkyvät suoraan henkilöstötyytyväisyydessä ja tiedän, että se heijastuu sitä kautta myös asiakastyytyväisyyteen.

Vänskä uskookin, ettei viime vuonna alkanut vapaaehtoistyömalli jää kertaluonteiseksi kokeiluksi.

– Meillä on jo suunnitteilla seuraava vaihe. Olemme jo Ilkan kanssa ilmoittautuneet ohjaajiksi Yrityskylään seuraavan projektin merkeissä.

Lue lisää
Luontoa videolinkin päässä

Luontoa videolinkin päässä

Suomen metsiin saapuu nyt yhä enemmän matkailijoita, jotka kaipaavat uudenlaisia palveluita luonnon kokemisen tueksi. Lappilainen Riitta Raekallio-Wunderink lähettää perhemetsästään videokuvaa...

Tilimalli ohjaisi tulonsiirrot niitä eniten tarvitseville

Tilimalli ohjaisi tulonsiirrot niitä eniten tarvitseville

Sosiaaliturvan uusi tilimalli kohdistaisi tulonsiirrot nykyistä selkeämmin ihmisille, jotka ovat pienituloisia koko elinkaaren tulojen perusteella. Malli vähentäisi julkisia menoja ilman tuloerojen...

Puhdasta ilmaa, kiitos - Eurooppalaiset vaativat ratkaisua ilmansaasteisiin

Puhdasta ilmaa, kiitos - Eurooppalaiset vaativat ratkaisua ilmansaasteisiin

Autojen päästöskandaalit ja kasvava tieteellinen todistusaineisto ilmansaasteiden luultua vakavimmista vaikutuksista ovat saaneet ihmisten mitan täyttymään ympäri Euroopan. Sekä kaupungeissa että...

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa