Reijo Heiskanen

Reijo Heiskanen

OPn pääekonomisti

Puheenvuorot
18.4.2018

Voisiko hallitus saavuttaa myös kestävyysvajeta- voitteensa?

Työllisyysasteen nostamisen lisäksi hallituksen tavoitteena oli kuroa umpeen kestävyysvaje, joka on kuitenkin VM:n arvion mukaan edelleen 2,5 % suhteessa kansantuotteeseen. Olisiko hallituksella vielä eväät tähän?

Kehysriihen yhteydessä tehtyjen arvioiden perusteella hallitus voi kohtalaisen perustellusti väittää saavuttavansa useimmat taloudelliset tavoitteensa. Työllisyysaste on valtiovarainministeriön arvion mukaan nousemassa jopa yli tavoitteen. Veroaste on laskenut. Valtion velkasuhde kääntynyt laskuun, ja valtiontalouskin on päätymässä liki tasapainoon.

Hallituksen tavoitteena oli myös kuroa umpeen kestävyysvaje, joka on kuitenkin VM:n arvion mukaan edelleen 2,5 % suhteessa kansantuotteeseen. Olisiko hallituksella vielä eväät kuroa tämäkin umpeen?

VM:n arvioon ei sisälly arviota sote-uudistuksen vaikutuksesta. Sote-palveluiden tuottavuuden kasvun nopeutuminen 0,5 %:lla pienentäisi arvioiden mukaan vajetta 1,2 %-yksikköä suhteessa kansantuotteeseen. En yhtään osaa arvioida, miten sote vaikuttaisi. Jos käyttää arviota kolmen miljardin säästöistä niin päätyy samaan luokkaan.

Soten toteutuessa jäljelle jäisi 1,3 %:n kuilu. VM käyttää laskelmissaan kolmen prosentin reaalikorkoa valtionvelan korkona, mitä pidän aika korkeana. Voin tämän vuoksi pyöristää jäljelle jäävän vajeen prosenttiin suhteessa BKT:een.

Työllisyysasteen pitkäaikainen, merkittävä nostaminen olisi jo mahdollisempaa, mutta vaatisi poliittisesti vaikeita toimia -varsinkin näin vaalien alla.

Reijo Heiskanen, OPn pääekonomisti

Prosentin kuilu voitaisiin kuroa umpeen VM:n vaikutuslaskelmien perusteella nopeuttamalla tuottavuuden kasvua 1,5 %, tai nostamalla työllisyysastetta 2,5 %-yksikköä tai säästämällä vuositasolla rakenteellisesti prosentin verran suhteessa kansantuotteeseen.

Tuottavuuden kasvun merkittävään pitkäaikaiseen vauhdittamiseen hallituksen keinot ovat vähäiset. Työllisyysasteen pitkäaikainen, merkittävä nostaminen olisi jo mahdollisempaa, mutta vaatisi poliittisesti vaikeita toimia -varsinkin näin vaalien alla. Säästää aina voisi. Mutta sekään ei taida innostaa näin vaalien alla.

Hallitus voisi siis saavuttaa kestävyysvajetavoitteensa, mutta hinta seuraavissa vaaleissa voisi olla niin kova, että tavoiteltavaa jää myös seuraavalle hallitukselle.

Lisää blogeja
Reijo Heiskanen
Reijo Heiskanen
18.4.2018

Voisiko hallitus saavuttaa myös kestävyysvajeta- voitteensa?

Reijo Heiskanen
Reijo Heiskanen
14.2.2018

Muutama uskomaton fakta työllisyydestä

Reijo Heiskanen
Reijo Heiskanen
13.12.2017

Tullaanko talousvuosi 2018 muistamaan?