Meeri Haataja

Meeri Haataja

Meeri toimii OPlla tekoälystrategiasta vastaavana johtajana.

Puheenvuorot
25.4.2018

Asiakkaiden luottamus haastaa hyödyntämään tekoälyä vastuullisesti

Edessämme ovat aikamme suurimmat mahdollisuudet ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen uuden teknologian avulla, jos näin tahdomme, kirjoittaa OPn tekoälystä vastaava johtaja Meeri Haataja.

Tekoälyn tulevaisuus herättää sekä valtavaa innostusta, että kasvavaa levottomuutta. On huomionarvoista, kuinka maailman vaikutusvaltaisimpien organisaatioiden tekoälykehityksestä vastaavat asiantuntijat ja johtajat ilmaisevat huolensa siitä onko kehitys aidosti näpeissämme, ja millä tavalla varmistamme, että olisi. Edessämme ovat aikamme suurimmat mahdollisuudet ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen uuden teknologian avulla, jos näin tahdomme.

Tämä aika on tärkeä, koska nyt määritellään mihin suuntaan yhteiskuntamme tämän neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi kutsutun murroksen myötä kehittyy. On selvää, että teknologia itsessään ei ole hyvää eikä pahaa, vaan me yksityisen ja julkisen sektorin kehittäjät ja päättäjät määritämme teknologialle edellytykset toimia ja edistää meille tärkeitä asioita. Lopullinen päätös on asiakkailla ja kansalaisilla: Luotanko, että palveluita tarjoava organisaatio hyödyntää uutta teknologiaa tavalla, joka pyrkii edistämään hyvinvointiani?

Arvot ovat nuorille keskiössä heidän arvioidessaan yritysten toimintaa. Tämä on lupaavaa, sillä vastuullisuuden merkitys nousee tekoälyä laajamittaisesti hyödyntävässä yhteiskunnassa kriittiseksi. Moni sivuuttaa tekoälyn uhkia koskevan keskustelun pelotteluna, mutta jo vähänkin tarkempi arviointi paljastaa sekä sen ajankohtaisuuden, että tärkeyden. Finanssialalla tilitiedot ovat asiakkaan valtuutukseen perustuen maksupalvelulain myötä vapaasti hyödynnettävissä, mutta osaako kuluttaja arvioida edistävätkö niiden perusteella tehdyt tekoälyä hyödyntävät suositukset hänen taloudellista hyvinvointiaan. Terveysalan tekoälykehitys on valtavien investointien kohde ja samaan aikaan alan tutkimusyhteisö tuskailee huonon toistettavuuden kanssa. Helmikuussa Münchenissä pidetyssä vuoden 2018 turvallisuuskonferenssissa Viron presidentti Kersti Kaljulaid kiteytti asiaa turvallisuuden näkökulmasta: ”Yksikään kone ei tule suojelemaan meitä ihmisiä - on meidän ihmisten tehtävä suojella.” Jokaisella toimialalla on sille ominaiset eettiset avainkysymykset, ja suuntaa tulee näyttää siellä, missä tehdään ihmisten ja yhteiskunnan kannalta vaikuttavimpia päätöksiä.

On keskeistä, että me datasta ja tekoälystä vastaavat johtajat ymmärrämme vastuumme sekä oman organisaation, että yhteiskuntamme kehityksestä tekoälyn eettisessä soveltamisessa. Arvopohjamme tulee altistaa avoimeen ja läpinäkyvään tarkasteluun.

Meeri Haataja, OPn tekoälystä vastaava johtaja

Yritysten kasvattaessa tekoälyinvestointejaan moni suunnittelee rekrytoivansa tekoälyjohtajan asiaa edistämään. Näiden johtajien rekrytoinnissa tulisi varata riittävästi aikaa syvälliseen arvokeskusteluun. Tekoälyjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on määrittää mihin organisaatio tekoälyä soveltaa, ja luoda kulttuuri tekoälyn hyödyntämiselle omassa organisaatiossa sekä osana ympäröivää yhteisöä. Yhteisillä rakenteilla, tekoälyn eettisillä periaatteilla ja toimintamalleilla luodaan mekanismeja näiden näkökulmien huomioimiseksi, mutta kulttuuri vaatii toistuvia esimerkkejä näiden mukaisista valinnoista arjessa. On keskeistä, että me datasta ja tekoälystä vastaavat johtajat ymmärrämme vastuumme sekä oman organisaation, että yhteiskuntamme kehityksestä tekoälyn eettisessä soveltamisessa. Arvopohjamme tulee altistaa avoimeen ja läpinäkyvään tarkasteluun.

Tarvitaan arvoiltaan vahvoja organisaatioita edelläkävijöiksi. Organisaation sisäinen keskustelu tekoälyn eettisistä periaatteista herättää arvioimaan oman työn vaikutuksia koko yhteisöön. Maailmalla on aiheeseen keskittyviä yhteisöjä ja valmiita periaatteitakin, jotka on helppo ottaa oman työn pohjaksi. Yksi hyvä vaihtoehto on tekoälykehittäjien crowdsourcingina kehitetyt datapractices.org -periaatteet. Yhtä tärkeää on aloittaa avoin keskustelu aiheesta, koska dialogi edistää läpinäkyvyyttä ja luo pohjan yhteisille oivalluksille. Voisiko tämä olla vuosi, jolloin investoimme yhteiseen luottamuspääomaan käymällä tekoälyn mahdollisuuksien tutkimisen rinnalla syvällistä arvokeskustelua tekoälyn vaikutuksista yhteisöömme? Edessämme avautuva tekoälyaika näyttäytyy Suomelle valoisana, kun se perustuu vahvalle arvopohjalle ja keskittyy edistämään ihmisten hyvinvointia.

Kirjoittaja @meerihaataja on OPn tekoälystä vastaava johtaja

Lisää blogeja
Meeri Haataja
Meeri Haataja
20.6.2018

Vastuullisen tekoälyn suuntaa näytetään Suomesta

Meeri Haataja
Meeri Haataja
25.4.2018

Asiakkaiden luottamus haastaa hyödyntämään tekoälyä vastuullisesti

Meeri Haataja
Meeri Haataja
22.3.2018

Ihmislähtöinen datatalous tarvitsee vahvaa Eurooppaa