Katto, putket ja pihan salaojat: Omakotitalon omistajan muistilista talveksi

Katolle kertyvä lumikuorma, liikkeelle lähtevän jään tekemät vahingot tai jäätyneet putket ovat tavallisia talven puheenaiheita Suomessa. Omakotitalossa asuvan kannattaa varautua ajoissa talven ilmiöihin, jotta välttyy vahingoilta. Kokosimme omakotitalon omistajan muistilistan talvea varten.

Pakkanen, lumi, jää ja mahdollisesti lisääntyvä tulen käsittely tuovat omakotitalossa asuvalle joka talvi asioita, jotka pitäisi muistaa hoitaa tai tarkastaa vahinkojen välttämiseksi. Vaikka vakuutusturva olisi kunnossa, omakotitalon omistajalla on velvollisuus pitää huolta kiinteistöstään.

Vakuutusehtojen suojeluohjeista löytyy hyviä käytännön vinkkejä turvalliseen asumiseen. Suojeluohjeilla on toinenkin merkitys; jos niitä laiminlyödään ja sillä on syy-yhteys syntyneeseen vahinkoon, tulevaa vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan jopa evätä.

Katto

Puhdista rännit tai teetä työ esimerkiksi kiinteistön huoltoon erikoistuneella yrityksellä. Samalla on hyvä tarkistaa myös katon kunto, sillä usein kattovuodot jäävät kotivakuutusten korvauspiirin ulkopuolelle, esimerkiksi jos kyse on katon huonokuntoisuudesta sen ollessa käyttöiän loppupäässä.

Talvella kannattaa seurata lumen ja jään kertymistä katolle. Jos katolle päässyt lumi tai jää lähtee liikkumaan, se voi hajottaa palo- ja lapetikkaat repien myös katon rakenteita auki. Lumen ja jään liikkumisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kotivakuutuksista. Räystäiden alla oleva irtaimisto voi myös olla vaarassa.

On myös muistettava, että kiinteistöstä ei saa aiheutua vaaraa sivullisille, joten kattojen lumikuorman seuraaminen ja sen asianmukainen poistaminen on tärkeää myös siitä syystä. Jos lumikuorman poistamisen laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa sivullisille, kiinteistön omistaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Vaikka toimitkin huolellisesti, varmista, että kotivakuutuksesi sisältää vastuuvakuutuksen.

Katon huoltotoimia ja lumen poistoa tehdessä on ehdottoman tärkeää huomioida työturvallisuus. Huoltotyöt kannattaakin mahdollisuuksien mukaan teettää ammattilaisilla. Jos teetät työn ammattilaisella, muista hakea kotitalousvähennystä.

Lämmitys

Lämmitysjärjestelmän toimivuus kannattaa tarkastaa ja käyttää tarvittaessa ammattilaisten tarjoamaa huoltopalvelua, esimerkiksi ilmalämpöpumpun huoltamisessa. Lisäksi on hyvä muistaa, että ilmalämpöpumppu tai tilapäiseen lämmitykseen tarkoitettu laite ei saa olla rakennuksen ainoa lämmönlähde talvikaudella.

Vesi

Ulkona ja välitiloissa sijaitsevia vesiputkia ei saa päästää jäätymään. Jos näin kuitenkin käy, putkien sulatus kannattaa jättää ammattilaiselle mm. paloturvallisuuden varmistamiseksi. Suojeluohjeiden mukaan avotulta tai kuumailmapuhallinta ei saa käyttää putkien sulatuksessa.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuotovahingot ovat euroissa mitattuna kotivakuutuksen suurin korvauksia aiheuttava tekijä. Kotiin hankittu vedenvalvontayksikkö voi estää vesivahingon syntymisen katkaisemalla kodin vedentulon automaattisesti havaittuaan poikkeavaa vedenkulutusta.

Paloturvallisuus

Talvella ja varsinkin joulun aikaan tulentekovälineitä ja tulta käsitellään paljon. Palovaroittimen toiminta tulee tarkistaa kerran kuussa. Pohjola Vakuutuksen kyselyn mukaan kuitenkin vain 45 prosenttia suomalaistalouksista on tarkistanut palovaroittimen toimivuuden viimeisen kuukauden aikana.

Älä koskaan jätä kynttilää palamaan ilman valvontaa. Muista valvoa myös ulkotulia ja kynttilöitä ulkotiloissa. Käytä aina palamattomia kynttilänjalkoja ja alustoja. Tulentekovälineet tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.

Omakotitalon omistajan ja haltijan velvollisuus on tilata tulisijojen ja savuhormien nuohous. Vakituisesti asuttavissa taloissa nuohous on tehtävä kerran vuodessa.

Tuhkassa on kytemisvaara. Siksi tulisijasta poistettu tuhka tulee säilyttää palamattomassa kannellisessa astiassa, kunnes tuhka on täysin jäähtynyt.

Piha-alue

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia hulevesien ohjauksesta ja varmistaa, että salaojat toimivat oikein eikä hulevesi aiheuta rakennuksille kosteusvauriovaaraa.

Piha-alueen hyvä valaistus on tärkeä viihtyvyystekijä, mutta sillä varmistetaan ennen kaikkea turvallinen liikkuminen pihalla. Kunnollinen valaistus auttaa myös turvaamaan kotia murtovarkailta.

Lue myös:

Mökki talviteloille – vältä yleisimmät vahingot

Nyt tunnelmoidaan kynttilän valossa: muista nämä asiat

OP sosiaalisessa mediassa