Mietityttääkö ensiasunnon ostaminen?

Kysyimme ensiasunnon ostamista suunnittelevilta asiakkailtamme, millaisia kysymyksiä tai huolia oman asunnon hankkimiseen ja asuntolainaan liittyy. OPn henkilöasiakkuuksista vastaava johtaja Merja Auvinen vastasi esille nousseisiin aiheisiin.

1. Hain lainaa, ja pankin laskelmien mukaan minulla ei olisi varaa edes nykyiseen vuokraani. Miten pankki laskee lainanhakijan maksukyvyn?

– Laskelma on aika mekaaninen: siinä vähennetään asiakkaan nettotuloista velanhoitokulut ja muut kiinteät, kuukausittain toistuvat menot. Tämän jälkeen pitäisi jäädä riittävästi rahaa esimerkiksi mahdollisten yllättävien menojen varalle. Laskelma perustuu tiettyihin oletuksiin ja joskus voi olla niin, että asiakkaan kiinteät menot ovat pienemmät kuin mitä laskelma olettaa. Tällöin tulokseksi voi tulla, että asiakkaalla ei olisi varaa edes nykyiseen vuokraansa. Lainapäätös tehdään aina kokonaisarvion perusteella, ja pankin täytyy huomioida maksukyvyn arvioinnissa myös esimerkiksi mahdolliset korkojen nousut, joten maksukykyä ei voi rasittaa ihan piripintaan lainanhoitokuluilla.

2. Pahin pelkoni on, että ostan tietämättäni homeluukun. Kenen vastuulla asunnon kunnon tarkastaminen on?

Asunnonvälittäjillä on asunnon kunnon arvioinnissa paras ammattitaito, ja siksi välittäjän käyttö on suositeltavaa. Jos taas käy kauppaa suoraan myyjän kanssa, kannattaa hankkia mahdollisimman paljon tietoa taloyhtiöstä ja sen tapahtumista. Jos jokin asunnon kunnossa arveluttaa, kannattaa ehdottomasti teettää kuntotarkastus. Vastuu asunnon kunnosta on kuitenkin myyjällä: jos kaupan jälkeen selviää, että myyjä on antanut virheellistä tietoa, on hän korvausvelvollinen.

##

3. Asuntolainaan liittyvät termit ahdistavat. Mitä tarkoittavat viitekorko, marginaali ja erilaiset lyhennystavat?

Viitekorko = Asuntolainan korko muodostuu pankin kanssa sovitusta marginaalista ja viitekorosta, joista yleisin on 12 kuukauden Euribor-korko. Se on euroalueen viitekorko, jolla pankki saa lainattua rahaa muilta pankeilta, ja pankki lainaa näitä varoja sitten eteenpäin. Euribor-koron muuttuminen muuttaa siis lainan korkoa.

Marginaali = Asuntolainan koron marginaaliosa neuvotellaan asiakaskohtaisesti. Siinä huomioidaan muun muassa lainanhakijan elämäntilanne. Marginaali ja viitekorko yhdessä muodostavat asuntolainan koron.

Annuiteetti = lainan takaisinmaksuerä sisältää sekä koron että lyhennyksen. Erä muuttuu viitekoron muuttuessa: jos viitekorko nousee, erä nousee ja jos viitekorko laskee, erä laskee. Laina-aika ei muutu, joten annuiteettilaina on hyvä vaihtoehto, jos oma talous kestää lyhennyserän suurenemisen, ja lainanottaja haluaa tietää takaisinmaksuajan tarkalleen etukäteen.

Tasalyhennys = lainan takaisinmaksuerä sisältää pelkän lyhennyksen, ja sen suuruus pysyy samana. Lyhennyksen lisäksi maksetaan korko, jonka määrä vaihtelee jäljellä olevan lainamäärän ja korkotason mukaan. Laina-aika ei muutu. Tasalyhennys on hyvä vaihtoehto, jos haluaa laina-ajan alussa maksaa suurempia takaisinmaksueriä.

Kiinteä tasaerä = kaikki lainan takaisinmaksuerät ovat yhtä suuria. Jos viitekorko laskee, laina-aika lyhenee ja jos viitekorko nousee, laina-aika pitenee. Takaisinmaksuerä on kuitenkin aina vähintään koron suuruinen, eli jos sovittu erä ei riitä kattamaan korkoja, maksuerä nousee. Kiinteä tasaerä on hyvä vaihtoehto, jos haluaa varmistua siitä, että viitekoron nousu ei kasvata lyhennyserää.

##

4. Missä vaiheessa pankkiin pitäisi mennä? Pitääkö olla lainalupaus jo näyttöön mentäessä?

Lainahakemus on hyvä tehdä valmiiksi jo ennen asuntonäyttöihin lähtöä, jotta saa käsityksen siitä, minkä hintaisia asuntoja kannattaa ylipäätään katsoa. Lopullinen lainapäätös voidaan tehdä kuitenkin vasta sitten, kun ostettava asunto on löytynyt.

OPn sivuilta löytyvällä asuntolainalaskurilla saa osviittaa siitä, millaisia kuukausieriä minkäkin suuruisilla lainasummilla ja takaisinmaksuajoilla tulee.

5. Pelottaa, saanko omiani takaisin, jos asunto pitää joskus vaihtaa isompaan. Miten asunnon arvon säilymistä voi arvioida?

Alueella on suuri vaikutus asunnon hintakehitykseen. Eri alueiden hinnoista löytyy hyvin historiatietoja. Esimerkiksi asuntojen.hintatiedot.fi-sivustolla voi etsiä tietoa tietyn postinumeroalueen tai kaupungin asuntojen hintojen kehityksestä. Kaupan tekoa ennen kannattaa myös miettiä miten pitkäksi ajaksi asuntoon voi sitoutua.

Alueen merkitys korostuu etenkin silloin jos kauppa on tehtävä nopeasti; kiinnostavammilla alueilla myyntiajat ovat tietenkin lyhyemmät. Suomessa asuntojen hintakehitys on vuosikausia ollut vakaata, joten ns. kuplaa joka puhkeaisi, ei ole olemassa.

6. Tuntuu mahdottomalta saada säästettyä pankin vaatimaa osuutta lainaa varten. Kuinka suuri käsiraha pitäisi olla ja miten sen saisi parhaiten kerrytetyksi?

Ensiasunnon ostajalla tulee olla viisi prosenttia, muilla kymmenen prosenttia asunnon arvosta. Tästä eivät pankit voi joustaa, sillä kyseessä on velvoittava laki, jolla hillitään asuntomarkkinan ylikuumenemista. Tietenkin, jos säästämistarpeeseen havahtuu vasta asuntokuumeen noustessa, voi olla vaikeaa saada vaadittavaa summaa kasaan säästämällä. Etukäteissäästöt voi silloin korvata muilla reaalivakuuksilla, jos niitä on saatavilla, esim. vanhemmilta.

Säästämisestä on toki hyötyä, vaikkei asuntoa ostaisikaan, joten se kannattaa aina. Pienilläkin säästösummilla kuukaudessa on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia. Mitä varhaisemmin aloittaa, sitä suurempi on hyöty.

ASP-tilille voi alkaa säästää omalla työllä ansaitsemia varoja jo 15-vuotiaana. Se on hyvä keino säästää, vaikka asuntoa ei myöhemmin hankkisikaan.

7. Mietityttää, miten selviän, jos elämäntilanne muuttuu niin että talous menee tiukille. Miten työttömyyteen tai muuhun tulojen pienentymiseen voi varautua?

Sivussa säästäminen on hyvä tapa varautua yllättäviin tilanteisiin tai esimerkiksi korkojen nousuun. Euribor-korkoon sidottuun lainaan voi myös liittää Korkokaton, jonka voimassaoloaikana lainan kokonaiskorko ei ylitä sovittua kiinteätä prosenttimäärää, vaikka korot muuten nousisivat.

Lainaan voi myös liittää takaisinmaksuturvan, jolla taataan lainan takaisinmaksu esimerkiksi työttömyyden tai vakavan sairauden aikana.

OP sosiaalisessa mediassa