BLOGI Korkojen nousu koskettaa kaikkia taloyhtiöiden osakkaita

Turun talousalueella on tällä hetkellä erittäin paljon peruskorjauksen alla olevia asunto-osakeyhtiöitä. Viime vuosina otettujen peruskorjauslainojen osalta yhtiöt ovat päässeet nauttimaan poikkeuksellisen matalasta korkotasosta.

Tämä on seurausta Euroopan keskuspankin elvyttävästä rahapolitiikasta, joka on painanut euribor-korot negatiivisiksi. Tällä hetkellä yhtiöiden korkokustannukset luottojen osalta ovat maltilliset, mutta onko tämä pysyvä tila ja onko rahoitusta ottaneissa yhtiöissä varauduttu korkojen nousuun? Asunto-osakeyhtiöissä olisi hyvä miettiä, vaikka yhdessä isännöitsijän kanssa, miten korkomenot nousevat taloyhtiön ja osakkaan kohdalla, jos 12 kuukauden euribor olisi 2%, 3% tai jopa 6%. Korkotason noustessa osakkaiden (yhtiö)lainanhoitokustannukset nousevat. Halutaanko korkoriski jättää avoimeksi? Pitkänkoron tasot ovat jo lähteneet nousuun (kaavio 1. pitkänkoron käyrä) ja tämän hetkisen OP-Pohjolan korkoennusteen mukaan 12 kuukauden euribor nousee plussalle keväällä 2019 (kaavio 2. korkoennuste OP).

Kaavio 1. Euribor 12 kuukautta käyrä ja 10 vuoden korkokäyrä marraskuu 2018.

Kaavio 2. OP:n korkoennuste marraskuu 2018.

Asuntolainan ottajat ovat tiedostaneet mahdollisen korkojen nousun ja suojautuvat siltä aktiivisesti. Itse tein suojauksen myös omaan henkilökohtaiseen asuntolainaani. Koen erittäin tärkeänä, että käyn keskustelua taloyhtiöiden edustajien kanssa korkoriskistä ja sen suojaamisesta. Taloyhtiön hallituksen yhtenä tehtävänä on valvoa ja seurata taloyhtiön taloutta ja korkosuojaus onkin syytä ottaa esille jokaisessa taloyhtiössä.

Taloyhtiöpuolella OP-Pohjola toi markkinoille kesällä 2017 Taloyhtiölainan korkosuojan, jolla on mahdollisuus suojata taloyhtiön ottamat lainan.

  • Turva korkotason noususta aiheutuvaa rahoitusvastikkeiden nousua vastaan
  • Helpotusta taloyhtiön talouden suunnitteluun ja budjetointiin
  • Joustava takaisinmaksu ylimääräisen osakassuoritusten mukaan
  • Ei erillistä maksua suojauksesta

Tällä hetkellä olemme vielä matalien korkojen maailmassa, mutta mihin suuntaan korkotasot tulevaisuudessa menevät, sitä ei tiedä kukaan. Taloyhtiössä olisikin tärkeää miettiä korkosuojausta ja käydä siitä avointa keskustelua, koska lainat ovat suuria ja laina-ajat pitkiä. Halutaanko taloyhtiössä pitää korkoriski vai halutaanko se poistaa?

Babi Lyrintzis

Asiakkuus- ja myyntipäällikkö

OP Turun Seudun Yrityspankki

Babi Lyrintzis vastaa Turun talousalueella asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauslainoista ja isännöitsijä yhteistyöstä ja on intohimoinen penkkiurheilija sekä liikunnan harrastaja.

OP sosiaalisessa mediassa