Anna-Kajsa bygger kundförhållandet på förtroende, empati och god människokännedom

Det finns inget enskilt framgångsrecept som automatiskt skulle leda till en lyckad förmögenhetsförvaltning.

Men Anna-Kajsa Lauren, förmögenhetsförvaltare på OP Private i Åbo, har koll på vad som i varje fall behövs: förtroende, empati och god människokännedom. En gnutta ödmjukhet hjälper också.

– Det räcker inte att man kan en sak på djupet, man måste också ha bredd. Då kan man hjälpa kunden med allt hen behöver, berättar Anna-Kajsa.

Hon vet vad hon talar om. Pargasbon har gedigen erfarenhet av banktjänster, under sin karriär har hon fått pröva på de flesta uppgifterna inom branschen. När det i tiderna blev aktuellt att i karriären välja inriktning, lockade förmögenhetsförvaltningen mest.

– Jag fann det väldigt fascinerande att hitta placeringslösningar som var optimala för just den specifika kunden.

Empati behövs

Förutom sakkunskap behöver en förmögenhetsförvaltare också empati i sitt arbete.

– Man följer med kundernas livssituation under en längre tid och får ofta ta del av väldigt privata saker.

Förtrolighet är ett absolut krav i förmögenhetsförvaltarens arbete. Dessutom ska man snabbt kunna anpassa sig till olika situationer. Till all lycka är trebarnsmamman van med det i det civila.

– Man måste vara ödmjuk. Man når inte den bästa möjliga lösningen för kunden, om man inte konstant är närvarande, frågar och tar reda på. Endast genom att noga lyssna på nyansskillnader i de små detaljerna kan man se kundens helhet.

Skicklig människokännare

I förmögenhetsförvaltning är god människokännedom en fördel. För den lugna och empatiske Anna-Kajsa är det viktigt att komma på samma nivå med kunderna.

– En del är väldigt insatta i allt som har med placeringar att göra och håller sig à jour med marknadsläget. Andra bryr sig betydligt mindre. Vissa kunder litar fullt på mitt omdöme.

Att tillgodose kundernas unika behov lyckas ifall man kan möta människor på rätt sätt.

– Jag är social och har gillat att arbeta med människor alltsedan mitt första jobb som lägerledare. Jag bara tycker om att arbeta med människor!

Noggrann planering styr

Särskilt väl tillhanda kommer god människokännedom när placeringsmarknaden sätts i gungning.

– När dippen kommer får en del panik. Man säljer när kurserna rasar. Och köper när de väl stiger igen.

Panikkänslan kan bero på att man bedömt sin risktålighet fel, säger Anna-Kajsa. Kunden har önskat bygga upp en aktieportfölj, men är inte redo att se dess värde sjunka. Då måste man styra kunden tillbaka på rätt spår. Ett sätt är att gå tillbaka till den ursprungliga placeringsplanen som kanske gjorts upp redan för flera år sedan.

– Vi utvärderar situationen noga. Jag brukar fråga hur det känns i magen, kan kunden sova sina nätter lugnt. Utgående från svaret, gör jag en ny rekommendation och hittar mindre riskfyllda placeringslösningar.

Är man orolig över sin portfölj kan man alltid kontakta Anna-Kajsa.

– Jag följer med marknaden och håller mig à jour med det som händer i världen. Tycker jag att vi borde göra på ett annat sätt än planerat, vågar jag nog ifrågasätta våra tidigare val.

När portföljen har avkastat bra och kunden är nöjd, har Anna-Kajsa lyckats i sitt arbete.

– Då har jag gjort mitt jobb bra.

Ta kontakt när du behöver pålitlig förmögenhetsförvaltning: anna-kajsa.lauren(at)op.fi

Läs mer om OP Private-tjänsten.

Text Katja Hautoniemi

OP sosiaalisessa mediassa