Vahvaa kasvua vakavaraisuudesta huolehtien

OP Länsi-Uusimaan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Jarmo Viitanen

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Uusimaa

Toimitusjohtaja Jarmo Viitasen kommentit alkuvuodesta:

OP Länsi-Uusimaan alkuvuotta kuvaa onnistuminen vahvan kasvun ylläpitämisessä. Rahoitustoiminnan vuotuinen kasvu oli 5,1 %:a ja uusia luottoja nostettiin viime vuoden tapaan 110 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana suurimpana kasvun ajurina on ollut asiakasvarojen määrä. Asiakasvarat sisältäen talletukset, rahastosijoitukset, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt ja tuotto-osuudet, kasvoi 13,4 %:a vuodessa. Yhteensä asiakasvaroja oli kesäkuun lopussa jo yli miljardi euroa.

OP Länsi-Uusimaa sai alkuvuoden aikana 1 411 uutta asiakasta ja omistaja-asiakkaiden määrä nousi 479 kappaleella. Omistaja-asiakkaita meillä on jo yli 27 tuhatta. Alkuvuoden aikana omistaja-asiakkaille maksettiin lähes 9 % viime vuotta enemmän OP-Bonuksia, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa ydinvakavaraisuutemme vahvistui 38,1 %:iin vuoden vaihteen 35,8 %:sta. Vakavaraisuutta vahvisti viime vuoden tuloksen lukeminen omiin varoihin sekä alkuvuoden tuotto-osuusanti. Omat varat nousivat kesäkuun lopussa 99 miljoonaan euroon. Vahvan vakavaraisuutemme turvin voimme säilyttää vahvan kasvun ja samalla kehittää yhdessä OP Ryhmän kanssa asiakkaillemme parhaita palveluita.

Asiakastyytyväisyyttä mittaava net promotion score NPS nousi alkuvuonna tasolle 65. Seuraamme jatkuvasti asiakaspalautteita ja pyrimme kehittämään toimintaamme niiden pohjalta, jotta asiakkaamme olisivat yhä tyytyväisempiä palveluumme. Digitaalisten palveluiden käyttö yleistyy nopeasti ja OP Mobiilin, Pivon ja verkkopankki OP.fi:n käyttö jatkoi alkuvuonna kasvuaan. Yhä useammat asiakkaamme haluavat käydä neuvottelun verkkoneuvottelun avulla kasvokkain konttorissa käynnin sijaan. Olemme saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta erityisesti verkkoneuvotteluiden vaivattomuudesta.

  • Olen iloinen siitä, että asiakkaamme asiakkaamme ovat alkuvuonna saaneet ennätysmäärän uusia, helpottavia ja nopeuttavia palveluita pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoidon asiointiin.

Suomen taloudesta saadaan edelleen positiivisia viestejä ja kuluttajien luottamus omaan talouteen on kasvanut. Talouden elpyessä ja EKP:n vähentäessä joukkovelkakirjalainojen ostoja markkinoilta, on myös korkojen nousua odotettavissa. Alkuvuoden aikana asiakkaamme ovat aktiivisesti suojanneet rahoitustaan tulevan korkojen nousun varalta monipuolisilla korkosuojaustuotteillamme. Korkojen nousuodotukset ovat luoneet myös epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla, minkä johdosta talletusvarat ovat kasvaneet voimakkaasti.

Liiketoiminta laajasti kasvussa, tulos vahva

• Luottokanta kasvoi 5,1 %:a ja talletukset 13 %:a vuodessa. Kokonaisuudessaan asiakasvarat, sisältäen talletusten lisäksi rahastosijoitukset, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt ja tuotto-osuudet, kasvoi 13 %:a vuodessa 1 014 milj. euroon.

• Uusia OP-Bonuksia maksettiin alkuvuonna 1,8 milj. euroa (1,7).

• Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 479 omistajalla yhteensä 27 104 omistajaan.

• Uusia asiakkaita tuli alkuvuonna 1 411 kappaletta.

• Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS nousi tasolle 65.

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 5,5 milj. euroa (4,6) eli 20 %:a viime vuotta suurempi.

• Ydinvakavaraisuus vahvistui ja oli kesäkuun lopussa 38,1 %:a (joulukuun lopussa 35,8 %).

• Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy:n liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 18,6 %.

OP Ryhmän yli 400 miljoonaan euroon nouseva kehitysohjelma etenee suunnitellusti

• Kehittämisen painopiste on nykyliiketoiminnoissa - pankkitoiminnan, varallisuudenhoidon ja vahinkovakuutuksen osuus on yli 90% investoinneista.

• Mittavilla perusjärjestelmäuudistuksilla parannetaan perusliiketoimintamme kilpailukykyä sekä mahdollistetaan uusien digipalveluiden kehittäminen.

• Henkilö- ja yritysasiakkaiden verkkopalvelut (op.fi) uudistettiin. Lisäksi käyttöön otettiin uusia toiminnallisuuksia kuten Siirto-maksu sekä Pivon uudet mobiilimaksamisen tavat. Ensimmäiset askeleet täysin digitaalisten liiketoimintojen rakentamisessa otettiin OP Nano Vakuutuksen myötä.

• Uusia tuotteita, palveluita ja toiminnallisuuksia tuotiin markkinoille ennätysmäärä. Erityisesti uusi liikennevakuutus sekä korkojen nousulta suojautumisen tuotteet saivat erinomaisen vastaanoton.

OP sosiaalisessa mediassa