OP Länsi-Uusimaan omistaja-asiakkaille 4,0 miljoonaa euroa OP-bonuksina

Asiakastyytyväisyys ja liiketoiminnan kasvu erinomaisella tasolla vuonna 2018

  • Osuustoiminnallisena yrityksenä OP palkitsee omistaja-asiakkaansa OP-bonuksilla palveluiden käytön mukaisesti. Olemme erittäin iloisia, että asiakkaillemme kertyneet bonukset kasvoivat 4,0 miljoonaan euroon vuoden 2018 aikana, kertoo toimitusjohtaja Markus Sillanaukee.

OP Länsi-Uusimaa sai vuoden aikana 2 496 uutta asiakasta ja omistaja-asiakkaiden määrä nousi 1 098 jäsenellä. Omistaja-asiakkaita meillä on jo lähes 29 tuhatta. Vuoden aikana omistaja-asiakkaille kertyi 8 prosenttia viime vuotta enemmän OP-bonuksia, yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.

Olemme asiakkaitamme varten

  • Olemme asiakkaitamme varten ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaamme saisivat toimialan parasta asiakaspalvelua kaikissa finanssiasioissaan. Kevään ja kesän aikana pilotoimme pankkiautoa, joka on liikkuva toimipiste kaikkien finanssiasioiden hoitamiseen. Tapasimme asiakkaita ympäri Länsi-Uusimaata mm. tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä, Pyydämme asiakkailtamme aktiivisesti palautetta siitä, miten olemme onnistuneet palvelussamme, kertoo Sillanaukee.

  • Pankkimme perustehtävänä on liiketoiminnan lisäksi edistää alueellaan taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Teemme aktiivista ja tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan, työllistymisen ja talouslukutaidon tukeminen on meille tärkeää, tarkentaa Sillanaukee.

Asiakassuosittelua mittaava net promotion score (NPS) nousi vuoden aikana tasolle 74 (65), mikä kertoo siitä, että olemme edelleen onnistuneet kehittämään toimintaamme oikeaan suuntaan. Vuoden 2018 aikana OP Ryhmä investoi noin 400 miljoonaa euroa toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Katsauskaudella otettiin käyttöön digitaalinen asuntolainapalvelu, jossa asiakas voi saada asuntolainapäätöksen reaaliaikaisesti verkossa. Heinäkuussa OP Ryhmä julkaisi pelkistetyn ja helppokäyttöisen verkkopalvelun edistämään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia. OP Saavutettava tarjoaa peruspankkipalvelut henkilöasiakkaille, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi op.fi-palvelua tai OP-mobiilia näkö- ja kuulorajoitteiden, motoristen haasteiden tai muiden toimintarajoitteiden takia.

Rahoittaminen kasvoi voimakkaasti

OP Länsi-Uusimaan rahoitustoiminta kasvoi 9,0 % päättyneellä tilikaudella. Uutta asuntorahoitusta nostettiin 48,7 milj. euroa (29 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hallinnoitavat asiakasvarat sisältäen talletukset, rahastosijoitukset, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt, tuotto-osuudet ja indeksilainat kasvoivat 3,7 %:a vuoden aikana.

  • Erityisen voimakkaasti kasvoivat asiakkaidemme nostamat uudet asuntoluotot. Pystyimme digitalisoimaan ja sujuvoittamaan asuntorahoitusprosessiamme, joten pystyimme vastaamaan nopeasti ja kilpailukykyisesti asiakkaiden tarpeisiin, sanoo Sillanaukee.

Pankin ydinvakavaraisuus vahvistui vuoden aikana 41,48 (38,75) prosenttiin. Vahvan vakavaraisuuden ansiosta OP:lla on erinomaiset mahdollisuudet vastata asiakkaiden asunto-, kulutus- ja yritysluottojen kysyntään myös jatkossa.

Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Mäntsälän Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Uudenmaan Osuuspankiksi

Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Mäntsälän Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Uudenmaan Osuuspankiksi. Suunnitelman tarkoituksena on turvata samalla talousalueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallituksissa syksyn ajan ja pankkien hallitukset allekirjoittivat yhdistymiseen tähtäävät fuusioasiakirjat 13.12.2018. Päätös yhdistymisestä tehdään 28.2.2019 pankkien edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.10.2019.

• Uusia OP-bonuksia kertyi omistaja-asiakkaille 4,0 milj. euroa (3,7).

• Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 1 098 jäsenellä yhteensä 28 833 jäseneen.

• Rahoitustoiminta kasvoi 9,0 %:a ja asiakasvarat 3,7 %:a.

• Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS nousi tasolle 74 (65).

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 7,7 milj. euroa (6,8) eli 14,6 %:a viime vuotta suurempi.

• Ydinvakavaraisuus vahvistui ja oli joulukuun lopussa 41,48 %:a (38,25 %).

Markus Sillanaukee

OP sosiaalisessa mediassa