OP Länsi-Uusimaan omistaja-asiakkaat valitsivat edustajiston

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 6.-19.11. ja valitsivat keskuudestaan edustajiston. Ehdokkaita oli yhteensä 94 ja valituksi tuli 40 edustajiston jäsentä.

Uuden edustajiston jäsenistä 26 on ensikertalaisia ja 14 tuli valituksi uudelleen. Edustajiston jäsenistä 20 on naisia ja 20 miehiä. Mukana on niin opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin. Edustajistoon valittujen nimet ovat nähtävillä pankin konttoreissa ja nettisivuilla osoitteessa op.fi/lansi-uusimaa. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Edustajistoon valittiin

Brännare Anna-Leena

Degerman Arja

Fleming Johanna

Floessell Kirsi

Fäldt Henri

Haasto Jouko

Hagelberg Mats

Helen Antti

Huhtala Kari

Isometsä Jari

Jakka Maija

Jakka Raine

Jokinen Eija Sinikka

Korkeasalo Riitta

Korpijaakko Tuomas

Kultavirta Auli

Kylmäkorpi Petra

Laakso Karoliina

Lind Aleksi

Litja Pekka

Malmström Sixten

Mäkinen Virpi

Nikula Timo

Patinen Jussi

Paulomäki Annikki

Pursiainen Leevi

Putkonen-Hegazi Päivi

Saarela Sami

Saario Anne

Saario Heidi

Salmenpohja Juhana

Savelainen Hanna

Silfverberg Jari

Skogberg Ville

Synnerberg Susanna

Taberman Pirkko

Tommila Eija

Vasenius Petri

Åström Petteri

Öhman Elena

Edustajisto käyttää pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään isoimmista lahjoituksista.

– Omistaja-asiakkaat ovat valinneet OP Länsi-Uusimaalle monipuolisen ja laajasti eri asiakasryhmiämme edustavan edustajiston. Vaaleilla valittu edustajisto on pankkimme näköinen. Osuuspankki on asiakkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on jäsen ja ääni -periaate, sanoo OP Länsi-Uusimaan varatoimitusjohtaja Markus Sillanaukee.

Äänestysprosentti OP Länsi-Uusimaan edustajiston vaaleissa oli 16,65 %. Vaaleissa annetuista äänistä 65 % annettiin sähköisen äänestyspalvelun kautta ja vain 35 % annettiin postiäänestyksellä. Kaikkiaan OP Länsi-Uusimaalla on äänioikeutettuja omistaja-asiakkaita lähes 27.000.

OP Länsi-Uusimaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen 0,50 € jokaisesta vaaleissa annetusta äänestä. Asiakkaamme ovat äänestäneet lahjoituskohteeksi Pelastakaa Lapset ry:n, jolle lahjoitamme 2.247,50 euroa.

OP sosiaalisessa mediassa