Omistaja-asiakkaillemme 2,0 milj. euroa OP-bonuksia

OP Länsi-Uusimaan vuoden ensimmäisen puoliskon tulos julkaistu

Asiakastyytyväisyys ja liiketoiminnan kasvu erinomaisella tasolla

Pankkitoiminnan kasvu toimialaa nopeampaa ja vakavaraisuus vahvistui

• Uusia OP-bonuksia kertyi omistaja-asiakkaille 2,0 milj. euroa (1,9).

• Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 415 jäsenellä yhteensä 28 150 jäseneen.

• Uusia asiakkaita saatiin 1 325 kappaletta.

• Rahoitustoiminta kasvoi 10,4 %:a ja talletukset 7,9 %:a vuoden aikana. Kokonaisuudessaan asiakasvarat, sisältäen talletusten lisäksi rahastosijoitukset, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt ja tuotto-osuudet, kasvoivat 8,0 %:a vuodessa 1 125 milj. euroon.

• Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS nousi alkuvuoden aikana tasolle 76 (69).

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 6,9 milj. euroa (5,5) eli 27 %:a viime vuotta suurempi.

• Ydinvakavaraisuus vahvistui ja oli kesäkuun lopussa 38,75 %:a (38,25 %).

Uusia luottoja nostettiin merkittävästi viime vuotta enemmän

Rahoitustoiminnan liukuva 12 kuukauden kasvu oli kesäkuun lopussa 10,4 prosenttia. Henkilöasiakkaat nostivat alkuvuoden aikana uusia luottoja 20 prosenttia ja yritys- ja yhteisöasiakkaat peräti 180 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

  • Henkilöasiakasrahoitus kasvoi alkuvuoden aikana markkinoita nopeammin. Lisäksi onnistuimme erityisesti julkisyhteisöjen ja asunto-osakeyhtiöiden rahoituksen kilpailutuksissa, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Viitanen OP Länsi-Uusimaasta.

Omistaja-asiakkaan alkuvuosi – OP-bonuksia kertyi yhteensä 2,0 miljoonaa euroa

OP Länsi-Uusimaa sai alkuvuoden aikana 1 325 uutta asiakasta ja omistaja-asiakkaiden määrä nousi 415 jäsenellä. Omistaja-asiakkaita OP Länsi-Uusimaalla on jo yli 28 tuhatta. Alkuvuoden aikana omistaja-asiakkaille kertyi 5,1 prosenttia viime vuotta enemmän OP-bonuksia, yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.

  • Osuustoiminnallisena yrityksenä OP palkitsee omistaja-asiakkaansa OP-bonuksilla palveluiden käytön mukaisesti. Olemme erittäin iloisia, että asiakkaillemme kertyneet bonukset kasvoivat 2,0 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana, kertoo Viitanen.

Olemme asiakkaitamme varten

Asiakassuosittelua mittaava net promotion score (NPS) nousi alkuvuoden aikana tasolle 76 (69), mikä kertoo siitä, että pankki on edelleen onnistunut kehittämään toimintaamme oikeaan suuntaan. Vuoden 2018 aikana OP Ryhmä investoi noin 400 miljoonaa euroa toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Katsauskaudella otettiin käyttöön digitaalinen asuntolainapalvelu, jossa asiakas voi saada asuntolainapäätöksen reaaliaikaisesti verkossa. Heinäkuussa OP Ryhmä julkaisi pelkistetyn ja helppokäyttöisen verkkopalvelun edistämään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia. OP Saavutettava tarjoaa peruspankkipalvelut henkilöasiakkaille, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi op.fi-palvelua tai OP-mobiilia näkö- ja kuulorajoitteiden, motoristen haasteiden tai muiden toimintarajoitteiden takia.

  • Olemme asiakkaitamme varten ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaamme saisivat toimialan parasta asiakaspalvelua kaikissa finanssiasioissaan. Kevään aikana pilotoimme pankkiautoa, joka on liikkuva toimipiste kaikkien finanssiasioiden hoitamiseen. Tapasimme asiakkaita ympäri Länsi-Uusimaata mm. tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä, kertoo Viitanen.

Suomen talous jatkoi vahvassa kasvussa

Alkuvuoden aikana Suomen talous kasvoi laajalla rintamalla ja OPn ekonomistit odottavat koko vuoden BKT:n kasvun olevan 2,8 prosenttia. Kotitalouksien talousluottamus on säilynyt erittäin korkeana ja luottamukselle on selkeät perusteet: matala korkotaso tukee velallisia, työllisyysaste on parantunut ja varallisuusarvot ovat nousseet. Yritysten luottamus on laaja-alaisesti selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella ja Suomen vienti on kasvanut ripeästi.

Pankin ydinvakavaraisuus vahvistui alkuvuoden aikana 38,75 (38,25) prosenttiin, mikä antaa hyvät edellytykset rahoitustoiminnan kasvulle. Merkittävä osa pankin tuloksesta palautuu suoraan omistaja-asiakkaille bonuksina sekä tuotto-osuuksien korkoina.

  • Länsi-Uudenmaan OPlla on vahvan vakavaraisuuden ansiosta erinomaiset mahdollisuudet vastata asiakkaittemme asunto-, kulutus- ja yritysluottojen kysynnän kasvuun, toteaa Viitanen.

Yhteiskuntavastuuta paikallisesti

OP Länsi-Uusimaan perustehtävänä on liiketoimintaroolinsa lisäksi edistää toimialueensa taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pankki on alkuvuoden aikana jakanut 44 yhdistykselle, säätiölle ja seuralle hyvä kiertämään -tukea sekä lahjoittanut 70 nuorelle kesätyöpaikan. Perinteiseen tapaan OP Länsi-Uusimaa järjestää vuosittain lapsille Hippo-kisoja eri urheilulajeissa paikallisesti toimialueellaan.

  • Toimialueen taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta lasten ja nuorten harrastustoiminnan, terveellisten elämäntapojen ja työllistymisen tukeminen on erityisen tärkeää, tarkentaa Viitanen.

OP sosiaalisessa mediassa