Asetu ehdolle ja vaikuta!

OP Lounaismaan edustajistovaalit käydään marraskuussa. Ehdokasasettelu on nyt käynnissä ja jatkuu 8.9. asti. Vaalitapa ja ehdokkaiden asettelu muuttuu aikaisemmasta, mikä edellyttää aktiivisuutta ehdokkaiksi haluavilta. Lopputuloksena on kuitenkin entistä enemmän omistajiltaan näyttävä edustajisto.

Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Aikaisemmin edustajistovaalit on toteutettu ehdokaslistoilla ja suhteellisella vaalitavalla. Nyt vaalit käydään ensimmäistä kertaa yhdellä listalla ja enemmistövaalina.

OP Lounaismaan hallituksen puheenjohtaja Kirsti Kirjonen pitää uudistusta hyvin tervetulleena.

– Tällä uudella tavalla me pystymme varmistamaan paremmin, että edustajisto näyttää omistajakunnaltaan. Jokainen ehdokas tulee valituksi nyt omilla ansioillaan. Edustajistoon pääsevät siis ne ehdokkaat, jotka saavat eniten ääniä.

Rohkeasti ehdolle

Uusi ja paremmin edustuksellisuutta tukevan vaalitavan toivotaan rohkaisevan omistaja-asiakkaita asettumaan ehdolle vaaleihin. Ehdolle voi asettua omistaja-asiakas, joka saa taakseen kolme muuta omistaja-asiakasta.

– Tämä vaatii nyt uudenlaista aktiivisuutta halukkailta ehdokkailta, sillä aikaisemmin listojen kokoamisesta vastasivat tietyt aktiiviset tahot kysymällä omistaja-asiakkaita ehdokkaiksi. Nyt ehdokkaan pitää itse hoitaa kannattajien hankkiminen ja ehdokkaaksi asettuminen, Kirjonen sanoo.

– Jokainen omistaja-asiakas voi olla kymmenen ehdokkaan takana. On siis myös mahdollista, että jokin innokas kolmikko kerää kymmenen ehdokasta.

Kirjonen toivoo, että omistaja-asiakkaat unohtaisivat turhan vaatimattomuuden.

– Tiedän, että ihmiset voivat olla arkoja nostamaan itseään esille. Mutta tarvitsemme paljon hyviä ehdokkaita. Aktiivisia, innokkaita, osaavia, motivoituneita ja tietenkin eri aloilta. Kannattaa lähteä rohkeasti ehdolle!

Näköalapaikka pankkiin

Edustajisto on näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajisto voi olla myös ponnahduslauta muihin pankin hallinnollisiin tehtäviin, kuten hallintoneuvostoon ja hallitukseen.

– Moniportainen hallinto tarkoittaa pitkäjänteistä yrityskulttuuria, mikä sopii hyvin osuuskunnalliseen arvomaailmaan. Ehdokkaaksi asettuminen on siis myös mahdollisuus aloittaa oman urapolun rakentaminen. Minunkin polkuni on alkanut aikanaan edustajistosta, Kirsti Kirjonen sanoo.

Asiakkaiden omistamana pankkina Osuuspankin perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaiden, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

– Osuustoiminta on mielestäni vain vahvistumassa. Historia osoittaa, että se on hyvä ja myös moderni tapa pyörittää liiketoimintaa. Se on myös osallistava tapa, se tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen.

– Asettuminen ehdokkaaksi edustajistovaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa paitsi oman pankin asioihin, niin myös oman seutukunnan asioihin. Paikallisen pankin tulosta ei lähetetä ulkomaille, vaan se jää oman seutukunnan hyväksi.

Edustajisto pähkinänkuoressa

  • Edustajisto kokoontuu kerran vuodessa.
  • Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinnasta.
  • Edustajisto on näköalapaikka omaan pankkiin ja talousasioihin laajemminkin.
  • Edustajisto on tärkeä linkki asiakkaiden ja pankin välillä. Omistaja-asiakkaiden toiveet kulkevat edustajiston kautta pankkiin, ja toisaalta edustajisto tarjoaa omistaja-asiakkaille tuoreinta tietoa esimerkiksi pankin palveluista.
  • Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.
  • Lounaismaan Osuuspankin edustajiston koko on 50 edustajaa, joista 15 valitaan Forssan-Tammelan vaalipiiristä, 29 Salon vaalipiiristä ja 6 Someron vaalipiiristä.
  • Ehdokkaaksi voi asettua viimeistään 30.6.2017 omistaja-asiakkaaksi hyväksytty jäsen, joka on myös vaalien alkaessa edelleen omistaja-asiakas.

Edustajistovaalien aikataulu

  • Ehdokasasettelu 14.8.–8.9.2017
  • Vaalit 6.–19.11.2017
  • Vaalitulokset 4.12.2017

Tuoreimmat
Rahala-blogi – Miten minusta tuli sijoittaja
Sijoittaminen ei kuulu vain harvoille ja valituille massimiehille. Se on jokaisen naisen ja miehen perusoikeus, sillä vaurastumisesta hyötyy niin ihminen itse kuin ympäröivä maailmakin.
Suomalainen viljelytekniikka voi auttaa viemään perunan avaruuteen
Ilmaperuna oli aluksi pelkkä humoristinen heitto. Kahdeksassa vuodessa Suomen Siemenperunakeskus on kuitenkin kehittänyt siitä vakavasti otettavan tuotteen.
Valtio tukee sähköauton ostoa ja tuo romutuspalkkion takaisin – Lue miten pääset osalliseksi rahapotista
Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki astuivat voimaan vuoden vaihteessa. Ympäristöystävällisempää autoilua tuetaan yhteensä 14 miljoonalla eurolla neljän vuoden aikana.
Lompakko kesäkuntoon – vältä rahariidat parisuhteessa
Rahankäyttö on yksi tyypillisimpiä parien riidanaiheita. Kun keskustelette avoimesti näistä neljästä rahankäyttöön liittyvästä asiasta, on helpompi olla reilu puolin ja toisin jo reilusti ennen kesää.

OP sosiaalisessa mediassa