Tietoa palvelusta

op.media toimii OPn omistaja-asiakkaiden kohtaamispaikkana ja yhteisenä alustana vuorovaikutukselle digitaalisessa ympäristössä. Palvelun avulla luodaan hyvinvointia, menestystä ja parempaa tulevaisuutta yhdessä, sinulle, meille ja koko Suomelle – tervetuloa mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan!

op.median tuottaa OP Ryhmä.

Toimitus

Palaute ja uutisvinkit toimitus@op.media

Päätoimittaja

Tuuli Kousa @tuulikousa

Toimituspäällikkö

Tuomas Rajala @rajalantumppi

OP Ryhmä

Perustehtävämme on vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. OPn toiminnan perusta ja strategisten tavoitteiden lähtökohta on osuustoiminnallisuus, joka korostuu myös ryhmän arvoissa: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Toimintaamme ohjaavan perustehtävän lisäksi pitkäjänteinen asiakastyö näkyy myös jatkuvana uudistumisena. OP kehittää palveluja ja tuotteita ketterästi vastaamaan nopeastikin muuttuviin asiakastarpeisiin. Osallistamme asiakkaitamme laajasti tuote- ja palvelukehitykseemme.

OP Ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

OP sosiaalisessa mediassa