Tippuuko koulujärjestelmämme maailman muutoksen kelkasta?

Tippuuko koulujärjestelmämme maailman muutoksen kelkasta?

HundrEDin perustaja ja CEO Saku Tuominen on huolissaan koulujärjestelmän jalkoihin jäämisestä koko ajan vain nopeammin muuttuvassa maailmassamme. Miten tekoäly muuttaa maailmaa ja työelämää...

Yritysjohtajista kasvaa yhteiskunnallisia vaikuttajia

Yritysjohtajista kasvaa yhteiskunnallisia vaikuttajia

Vastuullisuuden megatrendi vaatii yrityksiltä uudenlaista yhteiskunnallista aktiivisuutta. Yritykset edistävät oman etunsa rinnalla myös yhteistä hyvää, jota haluavat ennen kaikkea kuluttajat...

Tehokkaampaa oppimista luennoilla istumisen sijaan

Tehokkaampaa oppimista luennoilla istumisen sijaan

Verkkoteknologia, mobiililaitteet ja sähköiset oppimismateriaalit yhdistyvät nykymaailmassa toimiviksi digitaaliseksi oppimisympäristöksi, jotka mahdollistavat yliopistojen uudenlaisen kehitystyön...

Digitalisaation toinen aalto - lohkoketjut 
nopeuttavat pankkipalveluja

Digitalisaation toinen aalto - lohkoketjut nopeuttavat pankkipalveluja

Hajautetun lohkoketjuteknologian avulla pankit voivat digitalisoida monia prosesseja, jotka vaativat nykyään paljon aikaa, paksun pinon papereita ja useita allekirjoituksia. Suomessa lohkoketjuja...

Avoin yhteiskunta edistää luottamusta

Avoin yhteiskunta edistää luottamusta

Avoimuus on toimivan demokratian kulmakivi. Avoimen datan saatavuutta suitsutetaan, mutta onko julkinen tieto oikeasti kaikille avointa?

Talouden tärkeimmät mittarit

Talouden tärkeimmät mittarit

Chydenius esittelee kuusi mittaria, jotka kertovat talouden yleistilasta, korkojen kehityksestä sekä suhdannekuvasta.